Kees Barten
Lindenstraat 20
6325 PB Berg & Terblijt

Bij doorverwijzing naar de pagina's van www.keesbarten.com verklaren wij nadrukkelijk dat wij geen enkele invloed op de linktekst, de vormgeving, eventuele inbreuken op geldende rechten, zoals merk- of tilelrecht en de inhoud van de gelinkte webpagina's hebben. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van de linkformulering en de inhoud van die pagina's waarnaar wij doorverwijzen en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Deze verklaring geldt voor àlle op onze website aangebrachte links en verwijzingen en voor de inhoud van de pagina's waarnaar zij leiden en verwijzen. Wij streven ernaar zo nauwkeurig en betrouwbare mogelijke informatie via onze website te verstrekken. Wij accepteren echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Iedere schadeloosstelling voor eventuele vergissingen of onvolledigheden op onze website sluiten wij uit.

 

Für Verweise auf den Seiten www.keesbarten.com möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluß auf den Linktext, die Gestaltung, evtl. Verletzungen geltender Rechte, auch Marken- und Titelrechte und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Linkformulierungen, sowie von allen Inhalten aller Seiten auf die wir Verweise gesetzt haben und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner oder Links führen. Wir bemühen uns, möglichst genaue und zuverlässige Informationen auf unseren Webseiten zu veröffentlichen. Wir können jedoch keinerlei Gewähr für die Richtigkeit aller veröffentlichten Informationen leisten. Jegliche Haftung für den Fall von Irrtümern oder Auslassungen auf unseren Webseiten wird ausgeschlossen.